Martin Fedor: Hrozí u nás manipulácia volieb? (Vyjadrenie)
29 | 11 | 2019 I TASR

Neférové ovplyvňovanie volieb cez internet a sociálne siete je stále vážnejšou hrozbou. Šírenie klamstiev, hoaxov, falošnej a nenávistnej propagandy stále viac dokážu ovplyvniť výsledky volieb. V zahraničí sú pravidelne zaznamenávané pokusy o prienik do volebných kampaní a spravodajské služby o tom informujú verejnosť. Azda najvážnejším príkladom sú USA v posledných prezidentských voľbách, ale tiež kampaň za Brexit, alebo výhra ultrapopulistov v Taliansku.


Takmer ničím neregulovaný priestor sociálnych médií je živnou pôdou pre názorové prúdy, ktoré priamo ohrozujú  demokratické zriadenie. Na Slovensku je táto téma mimoriadne podceňovaná, napriek potenciálne devastujúcemu účinku klamlivej propagandy. Nevyjadruje sa k nej vláda, príslušné ministerstvá, ani spravodajské služby. Interpelujem preto predsedu vlády s otázkami týkajúcimi sa možných poznatkov k tejto aktuálnej téme.

Očakávam odpovede na otázky, či slovenské štátne orgány zaznamenali podozrenia na možné neférové ovplyvňovanie volieb cez online priestor v posledných prezidentských voľbách a voľbách do EP, osobitne zo zahraničia. Rovnako, či bol zaznamenaný zber dát slovenských občanov využiteľných za účelom manipulácie predovšetkým na sociálnych sieťach. Budem tiež čakať odpoveď na otázku aké opatrenia prijali slovenské štátne orgány, aby zabránili možným manipuláciám a neférovým ovplyvňovaniam nastávajúcich parlamentných volieb na Slovensku.

Je nevyhnutnosťou, aby sa príslušné štátne orgány intenzívne zaoberali vážnymi podozreniami, že aj na Slovensku dochádzalo a tiež môže dochádzať k neférovým praktikám, manipuláciám a zásahom s motiváciou ovplyvňovať verejnú mienku a výsledky volieb. Som presvedčený, že aj  naši občania majú  právo vedieť, aké opatrenia pripravil štát, aby predchádzal možnej manipulácii a ovplyvňovaniu nadchádzajúcich parlamentných volieb zo strany cudzích spravodajských služieb, prípadne iných neštátnych aktérov.