fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
TASR
SLOVENSKO

„Akčný plán má posilniť rozvoj občianskej spoločnosti“, tvrdí Martin Giertl

Posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, princípov otvoreného vládnutia, dobre spravovanej spoločnosti a udržateľného rozvoja. Také sú hlavné zámery Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 –2020.

Základnými prioritami sú efektívnosť a účelnosť poskytovania dotácií, podpora nových foriem participácie občanov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni či tvorba nového systému princípu partnerstva.

Podľa materiálu je takisto dôležité podporiť aktívnych občanov a mimovládne neziskové organizácie a rozvíjať dobrovoľníctvo vo verejnom a občianskom sektore. Akčný plán predkladá vláde splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl prostredníctvom ministerky vnútra Denisy Sakovej.

Akčný plán 2019 – 2020 vychádza zo strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 202. Podľa splnomocnenca je Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti základná agenda, ktorú úrad v spoločnosti presadzuje a prostredníctvom ktorej hľadá priamo nastavenia cez verejné politiky.

„Spolupracujeme s operačným programom Efektívna verejná správa, ktorého veľká časť je priamo určená na zefektívnenie verejnej správy cez inštitúty participácie a spolupráce. Obrovským prínosom pre občiansku spoločnosť bolo vyčlenenie 30 miliónov eur pre mimovládne organizácie, čo je európsky unikát, a tie implementujú verejné politiky v spolupráci so subjektom verejnej správy, aby sa naučili, ako to spolu robiť a aby ten potenciál jednej a druhej strany vyústil do spoločného riešenia. Považujeme to za veľmi prínosné pre celú spoločnosť,“ povedal Giertl.

Tatranci vnímajú vyjadrenia ministra Sólymosa k zonácii s rezervou

Základnými strategickými princípmi tvorby a realizácie akčného plánu 2019 – 2020 sú kontinuita, participatívnosť, transparentnosť, udržateľnosť, komplexnosť a odbornosť. Ambíciou akčného plánu je dodržať týchto šesť základných princípov aj pri plnení jednotlivých úloh. Princípy procesu prípravy a tvorby akčného plánu budú tak zároveň aj princípmi jeho realizácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že úlohy koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti sú naplánované do konca roku 2020, je potrebné pripraviť nový strategický dokument, ktorý určí nové základné priority a úlohy pre zlepšenie stavu a rozvoja mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a občianskej spoločnosti.

Budúca koncepcia bude určovať priority do roku 2030 a jej úlohy sa budú plniť prostredníctvom akčných plánov. Ako avizoval splnomocnenec, tento dokument sa bude tvoriť partcipatívne počas jari či leta roku 2020. „Bude to strategický komplexný materiál o tom, čo je predpoklad rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030, ide o veľmi dôležitý dokument,“ podotkol.

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 –2020 vznikal v spolupráci s odbornou verejnosťou, s predstaviteľmi MNO, akademickej obce a zástupcov verejnej správy.

Komentár Eduarda Chmelára: Kto má najväčší osoh z Trubanovej kauzy?

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info