SNP75: Štáb partizánskeho oddielu Signál pôvodne sídlil v Plešivej

Začiatkom septembra 1944 bola pri obci Komjatná na Liptove vysadená skupina sovietskych vojakov. Jej úlohou bolo vytvoriť prepadový oddiel, ktorý by narúšal činnosť nemeckých jednotiek presúvajúcich sa po košicko-bohumínskej železničnej trati. Oddiel tvorilo niekoľko skupín. Jednej z nich velil nadporučík Juraj Pilár. V dokumentoch Vojenského historického ústavu v Bratislave sa … Čítať ďalej SNP75: Štáb partizánskeho oddielu Signál pôvodne sídlil v Plešivej