SOCIÁLNE: Nemocenská dávka sa vypláca najviac 52 týždňov

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu dávku nemocenské poberať najviac 52 týždňov. Toto tzv. podporné obdobie sa začína dňom vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Menej ako 52 týždňov trvá podporné obdobie vtedy, ak od predchádzajúcej práceneschopnosti ešte neuplynulo 26 týždňov. V takomto prípade sa do podporného obdobia započítajú všetky potvrdenia o práceneschopnosti za … Čítať ďalej SOCIÁLNE: Nemocenská dávka sa vypláca najviac 52 týždňov