ANALÝZA: Očakávaný plat absolventov prekonal hranicu 1000 eur
24 | 06 | 2019 I TASR

 Mzdové očakávania absolventov rastú rýchlym tempom. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. Mladí uchádzači zjavne využívajú situáciu na trhu práce, keď pri zvýšenom počte pracovných ponúk majú často nižšiu konkurenciu. Až 65 eur je rozdiel medzi priemernými očakávaniami absolventov v roku 2018 a čerstvo doštudovanými uchádzačmi v predošlom období.


Nárast v očakávaných platoch je najvyšší za posledné roky. Priemerná predstavovaná mzda absolventov bola v minulom roku 1060 eur. Táto medziročná zmena výrazne predstihla aj minuloročný rekord, keď priemerný očakávaný plat narástol o 38 eur.

"Vďaka tomu, že počet voľných pracovných miest je stále pomerne vysoký, môžeme predpokladať, že očakávania absolventov budú rásť rýchlo aj v tomto roku. Najvyššie platové očakávania majú absolventi z troch univerzít v hlavnom meste. Prvé miesto obhájila Slovenská technická univerzita. Očakávaná mzda čerstvo doštudovaných ľudí z tejto školy narástla v porovnaní s rokom 2017 o 105 eur," uvádza Nikola Richterová z Profesie.

Za univerzitami v Bratislave skončili platové očakávania absolventov z ďalších troch univerzít, ktoré sú zamerané na techniku – Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite mala v minulom roku absolventov s najvyššími platovými očakávaniami. Ich mzda na výplatnej páske by sa podľa nich mala byť v priemere 1502 eur.

Platové očakávania ovplyvňuje skutočnosť, o aké pozície sa absolventi zaujímajú. Ukazuje sa, že nie každý z nich má záujem o to, čo vyštudoval. Minulý rok patrili medzi takýchto absolventov najmä tí, ktorí vyštudovali prírodné vedy, pedagogiku a šport. Absolventi, ktorí si hľadajú prácu mimo svojho odboru, môžu byť však často ovplyvňovaní aj skutočnosťou, že sa im práca, s ktorou súviselo ich štúdium, hľadá ťažšie. Portál Profesia.sk spravil tento rok analýzu, ktorá ukázala, že kým maturitu vyžadovalo vlani 38 % ponúk, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa iba 8 %.

Medzi odvetviami, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie a majú najvyšší podiel ponúk, ktoré sú vhodné aj pre absolventov bez praxe, je najmä farmaceutický priemysel, prekladateľstvo, zákaznícka podpora, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť či právo a legislatíva.

"Naopak, keď sa pozrieme na odvetvia s požiadavkou na vysokoškolský titul 2. stupňa a majú najmenej ponúk vhodných pre absolventov, nájdeme tam najmä vrcholový manažment, umenie a kultúru a telekomunikácie," uzatvára Richterová.