Sme rodina kritizuje koalíciu za odmietnutie jej noviel

Hnutie Sme rodina kritizuje koalíciu za to, že v parlamente nepodporila zmeny týkajúce sa nahliadania pozostalých do dokumentov týkajúcich sa ich zomrelých blízkych. Plénum vo štvrtok odmietlo novely z dielne Sme rodina. Poslanci hnutia navrhovali zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca, a taktiež navrhovali, aby po smrti pacienta mali oprávnené osoby možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy a vyhotoviť si z neho fotokópie. Podobné prekážky chceli odstrániť aj zmenami v Civilnom sporovom poriadku.