HLAVNÝ DENNÍK
KOMENTÁRE

ROZHOVOR: Nebudem veci riešiť kričaním a osočovaním iného, tvrdí bývalý sudca Radačovský

Pre niektorých kontroverzný sudca, ktorý musel odísť. Pre iných zas hrdina, ktorý nepodľahol tlaku liberálnych médií, pri rozhodovaní pozemkovej kauzy prezidenta Kisku. Dnes kandiduje do europarlamentu za ĽSNS. Rozprávali sme sa s JUDr. Miroslavom Radačovským. 

Napriek tomu, že ste takmer 38 rokov pôsobili vo funkcii sudcu Slovenskej republiky, do povedomia verejnosti ste vstúpili v súvislosti s rozhodovaním pozemkového sporu, v ktorom účastníkom bol prezident SR, Andrej Kiska, respektíve rozhodnutím v neprospech Kisku…

Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy mi je trošku ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii verejnosť vníma iba cez tento prípad. Rozhodoval som mnoho náročných sporov z rôznych odvetví práva, či už z práva trestného, občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného, v spotrebiteľských veciach, pretože nebol som jednostranne zameraným sudcom na určitú oblasť práva.

Tým, že ste rozhodli v neprospech prezidenta SR a spomínaný spor viedol k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, v očiach mnohých občanov ste hrdinom.

Avšak mnohí ma za rozhodnutie v neprospech Ing. Kisku priam nenávidia, špinia, vyhrážali sa mi a vyhrážajú. Aj napriek tomu, že išlo predovšetkým o psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, necítim sa byť akýmsi hrdinom.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do EP ako nominant ĽSNS?

V prvom rade chcem zdôrazniť, že politickým stranám bola vložená dôvera, aby navrhovali svojich nominantov. Do Európskeho parlamentu žiadny poslanec nekandiduje za politickú stranu, ale je nominantom politickej strany, je v tom teda veľký rozdiel. V momente, keď sa stanete poslancom Európskeho parlamentu už nezastupujete politickú stranu, ale zastupujete Slovenskú republiku. Rozhodol som sa z jednoduchého dôvodu. Viac ako 200 000 voličov, teda občanov SR, prostredníctvom tejto parlamentnej strany ma oslovilo, aby som zastupoval a obhajoval záujmy SR v Európskom parlamente. Som právnik, ktorý si ctí svoju profesiu a ctí vôľu občanov, vyjadrených v demokratických a slobodných voľbách.

Spreneveril by som sa svojej profesii, keby som takto prejavenú dôveru a ponúknutú službu odmietol. Neviem si predstaviť, aký relevantný dôvod prípadného odmietnutia by som uviedol. Nie som schopný zastupovať záujmy svojej vlasti v zahraničí? Klamal by som. Tváriť sa, že som chorý a nevládzem? Klamal by som. Povedať nechce sa mi! To by bolo neetické a v rozpore s mojou profesiou.

Ako vnímate pôsobenie strany, ktorá Vás nominovala?

Som nestranícky kandidát a neprislúcha mi hodnotiť politickú činnosť tejto silnej politickej strany ako takej. Vzhľadom na to, že som silným odporcom vojnových konfliktov, rozdeľovanie Európy raketovými základňami na východnú a západnú, vzhľadom na silné slovenské a proslovanské cítenie, je mi na tejto strane sympatické, že ĽSNS ako jediná relevantná politická parlamentná strana presadzuje mier v Európe, odstránenie cudzích vojsk a raketových základní z územia Slovenska a vôbec z Európy, stiahnutie vojsk z ruských hraníc, teda demilitarizáciu Európy.

Uvedomujem si, poukazujúc na historické skutočnosti, aké následky z minulosti mala militarizácia Európy a jej rozdeľovanie na východ a západ. Milióny mŕtvych žien a detí v troskách Leningradu, Berlína, Stalingradu a Drážďan, milióny mŕtvych žien a detí rôznych národov a národností, rôznych vierovyznaní v koncentračných táboroch. Zabíjanie mužov, žien a detí z princípu nenávidím, nech by to bolo z akéhokoľvek dôvodu. Taký dôvod totiž neexistuje. Tvrdím, že všetky spory je možné riešiť na základe priateľstva, dialógu, vzájomnej pomoci a ekonomickej spolupráce.

Aký je Váš postoj k Európskej únii?

Európska únia ako spoločenstvo národných štátov existuje a Slovensko je jej členom. Tvrdím, že pokiaľ sa EÚ nevráti k pôvodnému účelu jej vzniku, pokiaľ sa nereformuje na spoločenstvo rovnocenných národných štátov, bude to viesť k snahám jednotlivých štátov na vystúpenie z EÚ a v konečnom dôsledku aj k možnému jej zániku.

Nie je predsa akceptovateľné, aby eurobyrokrati, vedení Nemeckom a Francúzskom, sa usilovali o vytvorenie nimi riadeného superštátu, kde len oni a nikto iný, budú rozhodovať o Slovensku a Slovákoch. Slováci a Slovensko musia mať miesto v Európe so svojím vlastným suverénnym štátom a nemôžeme byť v Európe poslušným služobníctvom, ale rovnocenným a hrdým Slovenskom.

Svoju prípadnú účasť v EP ste rozdelili na dve oblasti možného pôsobenia v EÚ, všeobecnú obhajobu záujmov Slovenskej republiky. Môžete konkretizovať, akými problémami sa chcete po prípadnom zvolení do EP zaoberať?

Ochranou európskych hodnôt, princípov života a historických tradícií Slovenska. Ochranou tradičnej rodiny a ochranou pred nelegálnym prienikom nepriateľských náboženstiev a kultúr, ohrozujúcich tradičné hodnoty našej vlasti. Presadzovať slovenskú hrdosť a slovanskú spolupatričnosť.

Pokiaľ sa týka konkrétnych problémov, bezprostredne sa dotýkajúcich života a predovšetkým sociálneho postavenia občanov, hodlám otvoriť aj v možnej spolupráci s inými europoslancami, prípadne v rámci silne sa formujúcich pronárodných frakcií, témy ako minimálny európsky dôchodok, ochrana práv maloletých detí a sociálneho postavenia rodín, otvorením témy o minimálnom európskom rodinnom prídavku. Zaoberať sa zvýšenou ochranou práv spotrebiteľov a to spotrebiteľov starších, v dôchodkovom veku.

Je pre mňa inšpirujúce, že aj iní kandidáti na post EP, si tieto témy osvojili, čo dáva reálny predpoklad na to, že v prípade zvolenia do europarlamentu sa tieto primárne problémy starších ľudí, matiek a detí dajú reálne riešiť.

Vami predstavený program má silný sociálny akcent…

Stále som mal tendenciu byť pri tých slabších a nespravodlivo, či zo strany štátu alebo podmienok života handicapovaných ľuďoch.

Štyri desaťročia ste pôsobili v justícii ako sudca a rozhodovali v mene republiky…

V prípade, že budem zvolený do EP chcem životné a profesionálne skúsenosti využiť v prospech Slovenska. Poznám viac ako ktokoľvek iný, skutočné problémy ľudí, ich životné osudy, problémy rodín, problémy maloletých detí, pracovné problémy, problémy životné a podobne. Viem, čo je to pocit bezmocnosti občana, pocit zúfalstva, pocit nespravodlivosti, pretože som sa celý profesionálny život s takýmito problémami zaoberal a riešil som ich.

Štyridsať rokov ste aplikovali právny poriadok Slovenskej republiky do praxe, v európskom parlamente sa od poslanca očakáva posudzovanie jednotlivých a schvaľovanie nariadení, presadzovanie záujmov …

Som presvedčený, že, v prípade zvolenia budem vedieť aj najbližších 5 rokov rozhodovať nielen v mene, ale aj za Slovenskú republiku.

Neviem a nebudem veci riešiť kričaním, osočovaním iného, bitím sa do pŕs a populistickým vykrikovaním bez reálneho výsledku. Takýto spôsob prezentácie je síce zaujímavý, možno aj pre niekoho lákavý, ale v konečnom výsledku bezvýznamný.

V prípade zvolenia chcem, aby ma v EP vnímali ako dlhoročného sudcu SR, ako slušného a hrdého príslušníka slovenského národa a odborne fundovaného zástupcu Slovenska, Slovákov a Slovenskej republiky.

 

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info