HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vláda odpustí časť dlhu Srbsku a jednorazové vyrovnanie zostatku

Slovensko odpustí Srbsku dve tretiny dlhu pochádzajúceho zo začiatku 90. rokov a preferuje jednorazové vyrovnanie istiny zvyšnej časti dlhu vo výške 7,21 milióna USD (6,37 milióna eur). Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Slovensko je vlastníkom pohľadávky po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR) voči bývalej Socialistickej Federatívnej Republike Juhoslávie (SFRJ) vo výške istiny necelých 20 miliónov USD. Vrátane úrokov táto pohľadávka narástla ku koncu minulého roka na viac ako 70 miliónov USD.

Pohľadávka vznikla z dôvodu predbežného vykonávania Platobnej dohody medzi vládou ČSFR a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny SFRJ. Slovensko sa na splátke dlhu dohodlo so Srbskom, s ostatnými nástupníckymi krajinami SFRJ zatiaľ takáto dohoda neexistuje, nakoľko nie je schválená dohoda o definitívnom rozdelení dlhu SFRJ.

Celkový dlh Srbska voči Slovensku je v súčasnosti vrátane úrokov 24,73 milióna USD. V zmysle podmienok Parížskeho klubu Slovensko odpustí Srbsku dve tretiny dlhu. Zostatok vo výške 8,41 milióna USD navrhlo Srbsko splatiť počas dvoch desaťročí, alebo jednorazovo do 45 dní. Podmienkou je však zníženie sumy na výšku čistej súčasnej hodnoty uznaného dlhu. Tá je 7,21 milióna USD. Splátka dlhu zo strany Srbska bude podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príjmom štátnych finančných aktív.

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info