HLAVNÝ DENNÍK
KOMENTÁRE

Komentár Róberta Mervu: Akcionári Facebooku navrhujú odstrániť Zuckerberga

Skupina akcionárov spoločnosti Facebook navrhla, aby sa na výročnom stretnutí zvážila otázka odvolania zakladateľa spoločnosti Marka Zuckerberg z funkcie predsedu predstavenstva a navrhujú rovnako aj zmeny v štruktúre spoločnosti.  Vyplýva to z dokumentov ,ktoré obdržala Komisia pre cenné papiere. 

Zuckerberg momentálne zastáva funkciu generálneho riaditeľa Facebooku a je aj predsedom predstavenstva spoločnosti. Akcionári navrhli predložiť na hlasovanie celkom 12 návrhov týkajúcich sa zmien v spoločnosti. V jednej z nich žiadajú aj o zmenu pravidiel Facebooku, ktorá má viesť k vymenovaniu nezávislého predsedu predstavenstva, čím by v skutočnosti odstránili Zuckerberga z tejto pozície. Dôvodom má byť skutočnosť, že generálny riaditeľ vedie Facebook od roku 2012 a zároveň vedie aj predstavenstvo spoločnosti.

Zuckerberg vlastní približne 60% všetkých hlasov v spoločnosti, čo mu dáva takmer neobmedzenú moc nad Facebookom. „Sme presvedčení, že to oslabuje dohľad nad správou a riadením Facebooku. Výber nezávislého predsedu umožní generálnemu riaditeľovi zamerať sa na riadenie spoločnosti a predsedovi to otvorí možnosti nad dohľadom a strategickým vedením Facebooku,“uvádza sa v predmetnom dokumente.

Podľa akcionárov tieto skutočnosti viedli k v minulosti k vážnym chybám v riadení spoločnosti, ako bol napríklad únik údajov používateľov tejto sociálnej siete pre Cambridge Analytica, ktorá spôsobila škandál s „ruským zasahovaním do amerických volieb“, výmena údajov s Huawei, distribúcia falošných správ a ďalšie. Tieto pochybenia vedú akcionárov k presvedčeniu, že situácia si vyžaduje zmeny v riadiacej štruktúre Facebooku .

Samotný Facebook však kritizuje predmetný návrh akcionárov. „Veríme, že naša súčasná štruktúra riadenia je efektívna,“ uviedla spoločnosť vo svojom  vyhlásení. Poznamenáva, že Facebook má teraz vo vedení nezávislú riaidteľku Dr. Susan Desmond-Hellmanovú , ktorá v neprítomnosti zastupuje Zuckerberga na zasadnutiach správnej rady. Má tiež právo zvolať samostatné zasadnutia nezávislých riaditeľov alebo predstavenstva ako celku a slúži aj ako priame spojenie medzi nezávislými riaditeľmi a predsedom. Podľa Facebooku je súčasná štruktúra predstavenstva  v záujme všetkých akcionárov.

Z materiálov predložených Komisii pre cenné papiere a burzu vyplýva aj ďalší návrh týkajúci sa štruktúry riadenia Facebooku. V ňom akcionári navrhli  zmeniť hlasovacie práva uprednostňovaných akcií s cieľom znížiť vplyv Zuckerberga. Sú nešťastní, že  zakladateľ Facebooku vlastní viac ako polovicu všetkých hlasov, napriek tomu, že vlastní iba 13% spoločnosti. Akcionári nie sú spokojní s tým, že nemajú právo voliť úmerne k sume vložených finančných prostriedkov. Podľa ich názoru tento rozpor viedol k prudkému poklesu hodnoty spoločnosti: od júla minulého roka sa cena znížila o 40%.
Predstavenstvo odporučilo hlasovať proti obidvom týmto návrhom akcionárov.
Šance na prijatie týchto návrhov sú extrémne malé, keďže samotný Facebook s nimi nesúhlasí. Výročné stretnutie je naplánované na 30. mája.
Zdroj: United states Securities and Exchange Commission a Facebook

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info