Miroslav Vetrík: 24. marca spomienková sviečková manifestácia pripomenie, že komunizmus je totalita

V roku 1988 Sviečkovou manifestáciou začal proces, ktorý vyústil do nežnej revolúcie a priniesol slobodu. Lenže my sme sa uspokojili len so slobodou. Nešli sme ďalej. Neriešili sme spravodlivosť a preto dnes nesieme dôsledky našej nedôslednosti.