Marián Tkáč, predstaviteľ petičného výboru „Harabin na hrad“ podal dva podnety na Štátnu volebnú komisiu

Marián Tkáč žiada ako predstaviteľ Petičného výboru Harabin na hrad Štátnu volebnú komisiu o preskúmanie a vyvodenie dôsledkov v prípade oboch podnetov.