Podnikatelia zdôrazňujú potrebu vytvorenia národnej politiky vedy a výskumu

Vytvorenie národnej politiky vedy a výskumu, reformy systému ich podpory aj zvýšenie objemu verejných výdavkov do základného a aplikovaného výskumu s ex-post hodnotiacim mechanizmom efektívnosti. Potrebu týchto krokov zdôrazňujú podnikatelia, teda Americká obchodná komora v SR, partnerské podnikateľské združenia a obchodné komory. Zástupcovia podnikateľov apelujú na kompetentné orgány štátnej správy, … Čítať ďalej Podnikatelia zdôrazňujú potrebu vytvorenia národnej politiky vedy a výskumu