Poznáme štúdiu NBÚ na blokovanie „škodlivého“ obsahu na internete. Pozrite si ju

Predkladaný materiál Národným bezpečnostným úradom tak prvý krát  v  histórii Slovenska prináša komplexné riešenie blokovania „škodlivého“ obsahu na internete na národnej úrovni. Problém je však v tom, že hranica medzi kybernetickou bezpečnosťou a cenzúrou je v tomto materiály zmazaná.