Slavěna Vorobelová: Máte 50 rokov a viac? Poďte s nami bojovať za ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti

Ak hovoríme aký charakter by mal mať náš štát a ako ďalej kultivovať slovenskú štátnosť jednou z odpovedí je koncept štátnosti založený na štáte, ktorý je starostlivý a súcitný. Naplniť tieto ideály modernej slovenskej štátnosti znamená aj zodpovednosť voči starším a ponúknuť praktické odpovede v zákonoch, ktoré pomáhajú ľuďom.