V roku 2014 sa prevalilo, že Gábor Grendel dal lustrovať v policajnom systéme blogerov

Lustráciu všetkých vyššie spomenutých blogerov vykonal zároveň civilný pracovník Ministerstva vnútra SR, ktorý bol v čase vykonania lustrácie, zaradený na odbore správy registrov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR so sídlom v Banskej Bystrici. Blogerov bez oprávnenia lustrovali aj ďalší civilní pracovníci Ministerstva vnútra SR.