Martin Jesný: Ak si chce SR zachovať pozíciu vo výrobe áut, musí vyrábať elektromobily

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %.