HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

Komentár Jany TELEKI: Vianoce sú ako kriš­tá­ľová guľa, v kto­rej sne­žia naše ná­deje

O význame Vianoc v našom živote existuje mnoho rozličných názorov a hoci môžu byť užitočné, nič nie je užitočnejšie ako sa vrátiť s čistou a úprimnou dušou k podstate Vianoc. Doba, ktorú žijeme, je popretkávaná a poznamenaná rôznymi paradoxami. Spoločnosť si zvykla výraznejšie ako v minulosti vnímať kontrasty v životnej úrovni, morálke, hodnotách i v postojoch. Každý deň je presýtený veľkým množstvom negatívnych emócií, zážitkov, udalostí. Vianoce sú v živote každej rodiny, komunity a v každom vzťahu vzácnosťou, preto by mali priniesť upokojenie duše,  radosť a lásku.

Trendom súčasnosti je vnímať kvalitu života cez materiálne zabezpečenie. V citlivej dobe, akou sú Vianoce, mali by sme vypustiť z hlavy závisť a nekončiace sa špekulácie, zlobu v srdci a nenávisť, vniesť do sviatočnej atmosféry nádej a porozumenie, vrátiť sa v spomienkach do detstva, na svojich blízkych.

Naši predkovia vedeli, čo je  v živote podstatné a tiež aj  to, ako rozlišovať veci všedné a sviatočné. Aj najbiednejší roľník sa celý týždeň tešil na odpočinok, na nedeľné sviatočné oblečenie, modlitbu a hojnosť nedeľného obeda. Naši predkovia vedeli, že odpočinok prichádza po ťažkej práci, Vianoce po celoročnom úsilí.

Časom okrem nedele pribudlo aj množstvo ďalších sviatkov, dovoleniek a niektorí majú „Vianoce“ častejšie, dobrovoľne dovolenkujú aj niekoľko mesiacov v roku. Viacerí si tak narušili pravidelný biorytmus v určitých činnostiach, že sa u nich vytratilo úprimné a radostné očakávanie príjemných chvíľ. Moderný človek sa domnieva, že čím viac bude mať voľna, tým radostnejšie sa mu bude žiť.

Na voľnom čase je dnes už málo sviatočného, náš pohodlnejší život stáva šedivejší a jednotvárnejší, sprevádza ho nuda, potreba počúvať hlasnú hudbu, často okorenenú vulgárnymi textami, na televíznej obrazovke sledovať stále dramatickejšie situácie a prežívať adrenalínové zážitky. Nie je to práve tým, že sme sa prestali tešiť z vecí sviatočných?

Vianočné sviatky majú pre ľudí predovšetkým duchovný význam, časom povznesenia sa nad problémami a starosťami. Je potrebné ich  precítiť dušou i zmyslami. Nie sme stroje a preto potrebujeme pokoj a odpočinok. Teraz je ten čas – sú Vianoce – sviatky, na ktoré sa treba viac ako inokedy tešiť, vnímať ich srdcom, snívať. V tomto pomáha pokoj, ticho, láska a porozumenie ale aj príjemné vône, či melódie vianočných kolied. Mal by v našich srdciach a mysli aspoň počas Vianoc zotrvať čas pokoja a rozmýšľania bez stresu a námahy. Vianoce sú Sviatok, lebo sa majú svätiť. Vážme si tieto dni pokoja a pokúsme sa v nich venovať odpočinku, ako telesnému tak duchovnému. Myslím, že nám nič neujde, práve naopak, pomôže nám to nájsť stratený pokoj a harmóniu.

Život bude vždy o hodnotách a sviatok je hodnota. Prežívanie Vianoc má byť najmä o našich pocitoch. Radosť z jednoduchých a zároveň nádherných Vianoc je bránou a kľúčom k otváraniu nových možností v našom prežívaní. Vianoce budú vždy sviatkom, na ktorý sa te­šia deti rov­nako ako starí ľudia. Vianoce sú opi­so­vané ako ča­ro­vné, roz­práv­kové a zá­zračné. Ľu­dia sú zrazu milší, vďač­nejší a po­kor­nejší. Pre mno­hých ale Vianoce trvajú len je­den deň, po­čas kto­rého sa sna­žia do­hnať to, čo ne­stihli po­čas pred­chá­dza­jú­cich dní, do­upra­tovať, do­va­riť, do­piecť a na chvíľu sad­núť k šted­ro­ve­čer­nému stolu a roz­ba­liť dar­čeky.

Vianoce sú ako kriš­tá­ľová guľa, v kto­rej sne­žia naše ná­deje. Pokúsme sa na chvíľu spo­ma­liť a okrem darčeka otvoriť najmä svoje srdce,  spojiť ruky na vianočnom stole,   vysloviť s láskou svoje prianie, zastaviť sa a uvedomiť si, aký úžasný je svet Vianoc. Nepotrebujeme cestovať za 7 divmi sveta – máme ich stále pri sebe: vidieť, počuť, dotýkať sa, ochutnať, cítiť, smiať sa a milovať.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info