Jana TELEKI: Zlodejský kataster alebo motivovaná novinárka zabudla preveriť relevantne poskytnuté informácie ?

V rozsiahlom texte „Zlodejský kataster“, spracovanom na základe nepreverených informácií, podsunula redaktorka Ľudmila Lacková čitateľovi nielen dezinformácie o katastri a falšovaní podpisu Ing. Hudáka pracovníčkou Slovenskej pošty, ale najmä hrubo zasiahla do cti, dôstojnosti, bezúhonnosti a dobrej povesti pána Dušana Schmidta a jeho manželky Veroniky.