fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

Proces prípravy koncesie pre Letisko M. R. Štefánika sa má začať

Bratislava 19. decembra (TASR) – Koncesný variant by mal byť pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave najlepšou alternatívou. Predmetom koncesnej zmluvy má byť pritom prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Vyplýva to z materiálu Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., (BTS) z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

„Na základe výsledkov posudzovania štúdie uskutočniteľnosti sa koncesný variant preukázal ako najlepšia alternatíva pre BTS za predpokladu dobre pripraveného medzinárodného tendra, ktorého sa zúčastnia skúsení investori,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

Odporúčanie poradenskej spoločnosti je uzatvoriť koncesnú zmluvu so strategickým partnerom na obdobie koncesnej lehoty 30 rokov, keďže sú v koncesnej stratégii zohľadnené budúce investície koncesionára do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby bratislavského letiska a zároveň povinnosť koncesionára uhrádzať platby koncesných poplatkov.

V rámci očakávaných príjmov BTS rezort dopravy v roku 2020 očakáva vstupný poplatok koncesionára vo výške 5 miliónov eur a od roku 2020 očakáva príjem vo výške 1.306.000 eur ročne ako poplatok koncesionára za užívanie koncesného majetku počas celého trvania koncesie. „Konkrétne vyčíslenie vplyvu projektu na rozpočet verejnej správy bude známe až na základe vyhodnotenia úspešnej ponuky verejnej súťaže a predložení úplného znenia koncesnej zmluvy,“ podotýka ministerstvo dopravy.

Predmetom koncesnej zmluvy má byť prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska, pod ktorým sa rozumie predovšetkým výkon všetkých činností, ktoré v súvislosti s prevádzkovaním letiska vykonáva BTS a zároveň záväzok koncesionára zabezpečiť rozvoj letiska vynaložením investícií počas trvania koncesie. Vzletové a pristávacie dráhy a súvisiaci infraštruktúrny majetok by mal zostať vo vlastníctve BTS.

„Realizáciou projektu verejno-súkromného partnerstva formou udelenia koncesie sa zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Predpokladom je, že strategický partner zlepší konkurenčnú pozíciu BTS v regióne a zvýši ponuku a kvalitu služieb letiska,“ uvádza sa v predkladacej správe, pričom sekundárnym benefitom pre štát má byť aj minimalizácia rizík súvisiacich s vlastníctvom a prevádzkou BTS pri ponechaní určitej miery kontroly nad strategickými aktívami BTS.

Po schválení materiálu by mal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) začať proces prípravy a realizácie verejného obstarávania na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info