fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Jana TELEKI: Keď Lucia Žitňanská urobila z civilného súdneho poriadku biznis

FOTO TASR - Martin Baumann

O nefunkčnosti slovenskej justície, o korupcii v justícii, potrebe reformovať ju, ako aj o jej zefektívnení, sa popísalo veľa, preto je paradoxom, že z roka na rok sa prepadá do čoraz väčšieho marazmu. A hoci pani JUDr. Luciu Žitňanskú prezentujú médiá ako najreformnejšiu ministerku, po každom svojom odchode z ministerstva spravodlivosti zanechá za sebou nejakú zvrátenosť v podobe novely, ktorou finančne zaťaží, prípadne zvráteným nariadením obmedzí účastníkov konania na právach.

Posledný počin pani ministerky pred jej odchodom z postu, súvisiaci so zmenami ustanovení civilného súdneho poriadku, prezentovaný ako nástroj na zefektívnenie a zrýchlenie civilných konaní, cez zvýšenie a novozavedené poplatky, prinesie efekt iba justičnej pokladni a skorumpovaným sudcom v oveľa väčšej miere ako doposiaľ umožní mariť práva účastníka konania ako aj práva na spravodlivý proces.

Účinky na prvý pohľad neškodnej novely pocíti účastník konania akonáhle podá námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorého konanie odporuje zákonu. Po novele v civilnom súdnom poriadku za podanie námietky voči sudcovi pribudol poplatok vo výške 66 eur a poučenie, že pokiaľ poplatok nebude uhradený, súd o námietke nebude rozhodovať a súdny poplatok bude súd vymáhať cestou exekučného konania.

Pred novelou civilného súdneho poriadku a zavedením poplatku, po podaní námietky zaujatosti voči zákonnému sudcovi v konaní sa sudca písomne vyjadril k podanej námietke a vyjadrenie k zaujatosti spolu so spisom odstúpil na nadriadený, spravidla krajský súd, na rozhodnutie. Nadriadený súd vydal rozhodnutie, voči ktorému v prípade nespokojnosti účastníka bolo možné podať opravný prostriedok – odvolanie, o ktorom rozhodoval päťčlenný alebo sedemčlenný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Po schválení novely, dokonca aj v prípade, že účastník konania v lehote uhradí poplatok za podanú námietku, nadriadený súd môže rozhodnúť bez „rozhodnutia“. V praxi to znamená, že o podanej námietke súd nerozhodne rozhodnutím. Rozhodnutie – nerozhodnutie, respektíve neoznačený list nadriadený súd síce zašle do spisu, ale keďže nerozhodne, podriadený súd nedoručuje písomnosť účastníkovi konania, čiže pokiaľ účastník konania v pravidelných intervaloch nenahliada do spisu, ani nezistí, či a ako krajský súd vybavil ním podanú námietku. A tým, že nerozhodol uznesením o námietke a ponechal pôvodného zákonného sudcu v konaní, účastníka konania s ľahkosťou motýľa zbaví možnosti odvolať sa voči rozhodnutiu a s eleganciou vlastnou taláru zbaví účastníka konania práva na spravodlivý proces.

Ak v minulosti bolo najväčším problémom prednostné prideľovanie spisov a prieťahy v konaní, v súčasnosti je najväčším problémom strácanie nielen častí spisu, ale kompletných spisových materiálov, vyrábanie zápisníc z pojednávania, ktoré sudkyne nevykonali a odmietanie vykonať dokazovanie vo veci žaloby, prípadne výsluchom svedkov.

O spôsobe súdnych konaní si snáď občan urobí obraz, keď navštívi stránku ministerstva spravodlivosti a zistí, že sudkyňa každých päť minút rozhodne jednu vec. Každý, kto aspoň raz absolvoval justičný kolotoč vie, že za päť minút sudca spravidla stihne zapísať do zápisnice z pojednávania iba mená účastníkov sporu a ich právne zastúpenie…

Za posledných dvadsať rokov odkedy JUDr. Žitńanská nastúpila na post štátnej tajomníčky, prešla slovenská justícia mnohými zvrátenými zmenami, ale nikdy nebola v takom žalostnom stave, v akom je dnes.

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info