fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
PORADŇA

Priateľské zdaňovanie – 4 piliere

Ilustračný obrázok / Fotobanka

Jadrom úspešných daňových reforiem na celom svete je fenomén priateľského zdaňovania (friendly taxation). Nakoľko aktuálne silne rezonuje v spoločenskej diskusii kvalita daňovej  politiky v SR a viacerí predvolebne akvizične hlásajú znižovanie daní, je vhodné objasniť piliere priateľského zdaňovania.

Ekonóm Adam Smith definoval pred vyše 200 rokmi 4 hlavné princípy múdreho zdaňovania. Tieto sú známe ako tzv. daňové kánony a dodnes tvoria teoretický základ zdanenia:

1/ Princíp spravodlivosti (rovnosti): Daňoví poplatníci by mali prispievať na výdaje a správu štátu tak, aby to, čo najlepšie zodpovedalo ich možnostiam.
2/ Princíp určitosti (presnosti): Daň, ktorú má každý jednotlivec platiť, by mala byť stanovená presne. Doba splatnosti, spôsob platenia a suma musia byť jasné.
3/ Princíp pohodlnosti (vhodnosti) platby: Každá daň by sa mala vyberať vtedy a takým spôsobom, aby to poplatníkovi dane čo najviac vyhovovalo.
4/ Princíp efektívnosti (zákon minimaxu pri platení daní – minimum nákladov a maximum výnosov)

Exaktnosť (presnosť) posunu k optimálnosti zdaňovania nie je reálna pre komplexnú zložitosť problému, skôr je cestou aproximácia (približovanie k presnosti). Objektívnou výzvou i víziou k meritu veci je problém večného fundamentálneho protirečenia v zdaňovaní medzi správcom dane a daňovým subjektom. Prečo? Lebo štát má primárny záujem čo najviac daní vybrať, logicky občan, podnikateľ alebo firma vidí métu v tom, ako čo najmenej daní zaplatiť.

Optimálna daňová politika

Štyri piliere priateľského zdaňovania sú:

  1. jednoduchý a zrozumiteľný daňový systém
  2. nízke sadzby daní
  3. stabilné daňové zákony
  4. dokonalé daňové služby

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info