fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Mojimi prioritami sú ochrana suverenity štátu, našej kultúry a tradícií, tvrdí Štefan Harabin

Štefan Harabin / Facebook

Rok 2018 končí o pár dní. Z pohľadu Slovenska to bol turbulentný rok, ktorý zmenil jeho politickú mapu a aj citlivosť slovenskej verejnosti. Zároveň to bol rok kedy ste ohlásili svoj úmysel kandidovať v prezidentských voľbách. Ako hodnotíte rok 2018 a ktoré udalosti boli podľa vás tie najdôležitejšie

Uplynulý rok bol bohatý na udalosti. Pre slovenskú spoločnosť mali samozrejme priamy význam aj tie domáce, aj tie zahraničné. V domácej politike treba veľmi vážne posudzovať snahu o degradáciu štátu a o jeho rozklad. Išlo o zrušenie nezrušiteľných amnestií, zavedenie prezumpcie viny v niektorých otázkach. Teda stavu, keď je niekto najprv označený za vinného a sám musí preukazovať svoju nevinu, namiesto všeobecne platnej právnej zásady, že štát musí preukazovať vinu ak tvrdí, že osoba je vinná. Ako by to vyzeralo, keby som ja ako sudca najprv niekoho odsúdil a on by až potom dostal možnosť dokazovať, že je nevinný? Vážne boli obmedzované slobody prejavu, šírenie a prijímanie informácií so znakmi cenzúry. Vyskytli sa útoky proti nezávislosti súdnictva, videli sme zneužívanie prokuratúry, zakázané zneužívanie akademickej pôdy na politickú propagandu, postup prezidenta republiky v rozpore s Ústavou, napríklad pri zmene predsedu vlády, pri demisii ministra zahraničia a rovnako silná bola podpora extrémneho liberalizmu na Slovensku. To priamo ohrozuje štát. Snaží sa ho predstaviť ako neschopný samostatnej existencie, neschopný spravovať spoločnosť. Odtiaľ je už len krôčik k odovzdávaniu našej štátnej suverenity do rúk iných štátov alebo Bruselu a iba krôčik k šíreniu beznádeje medzi ľuďmi a k opľúvaniu vlastného štátu. Pritom sme dosiahli veľa významných úspechov. Za jednu z najnebezpečnejších udalostí považujem otázku masovej ilegálnej migrácie do Európy, ktorú sa ministerstvo zahraničia snaží presadiť aj na Slovensku. To nemožno podceňovať. Ak to nezastavíme, bude to koniec nášho normálneho života v relatívnom bezpečí. V nasledujúcom roku sa táto snaha doviesť na Slovensko tisícky migrantov iba zosilní. Pritom podľa medzinárodného práva, konkrétne Viedenského dohovoru o zmluvnom práve všetky dohody, ktoré vznikli pod tlakom, sú neplatné. A taký tlak zo strany Bruselu a niektorých štátov Únie je faktami preukázateľný. Preto je návrat migrantov zo Slovenska späť odkiaľ prišli určite možný.

V zahraničnej politike je to nedodržiavanie medzinárodného práva, priama podpora vojenských útokov proti suverénnym štátom v rozpore s Chartou OSN, podpora medzinárodných sankcií tiež v rozpore s medzinárodným právom a podpora formujúceho sa fašistického režimu v susednej Ukrajine. Ak k tomu pripočítame poslušné opakovanie nezmyselných argumentov proti Ruskej federácii, napríklad pri údajnej otrave Skripaľovcov, pri navrátení Krymu do Ruskej federácie a uvedomíme si úplnú absenciu vlastných postojov v medzinárodných vzťahoch, ak ignorujeme útoky proti susedným štátom V4 v zjavne vymyslených obvineniach, tak dostaneme žalostný obraz vysokého stupňa protinárodných postupov v koordinácii s útokmi bruselskej politickej elity proti samostatnosti členských štátov EÚ.

Prezident Andrej Kiska v prezidentských voľbách už nekandiduje. V čom budete iný a ako hodnotíte jeho prezidentské obdobie?

Celkom jednoznačne môžem povedať, že sa s prezidentom Kiskom v žiadnom prípade nemienim nijako porovnávať. Som čestný človek, ktorý rešpektuje naše zákony a Ústavu. Pokiaľ ide o výkon funkcie prezidenta, mám jasnú víziu ako by malo Slovensko vyzerať, ako treba postupovať v prospech našich občanov a čo konkrétne vykonať. Nebudem slúžiť záujmom žiadnej cudzej mocnosti. Nedovolím rozklad štátu a budem dôsledne presadzovať našu suverenitu, panstvo práva a riadne fungovanie všetkých štátnych inštitúcií. V zahraničnej politike sa sústredím na aktívne presadzovanie našich národných a štátnych záujmov. Mám na mysli dodržiavanie medzinárodného práva, oficiálne odmietnutie všetkých dokumentov, ktoré boli prijaté na podporu masovej migrácie na Slovensko a aj napríklad odmietnutie Istanbulského dohovoru zavádzajúceho zvrátenú ideológiu. Nastúpim cestu nových rovnocenných partnerských vzťahov v rámci Európy a aj mimo nej. Slovensko nemá žiaden dôvod sa nikomu podriaďovať. Musíme začať rozvíjať naše medzinárodné vzťahy v prvom rade v náš prospech, nie ako to niekto iný od nás chce. Tým, že sa budem aktívne venovať aj zahraničnej politike posilním našu spoločnosť, vytvorím priestor a podmienky, aby naši ľudia, mládež mohla s hrdosťou rozvíjať naše Slovensko.

Každý kandidát má určité hodnoty a vlastnú misiu, ktorú chce v rámci kampane ponúknuť občanom. Čo vystihuje hodnotovo a programovo práve vašu kandidatúru a misiu na prezidenta Slovenskej republiky?

Mojimi prioritami sú ochrana suverenity štátu, našej kultúry, morálky a tradícií. Ide mi o dodržiavanie zákonov a panstva práva, o nové vzťahy v zahraničí s cieľom posunutia Slovenska a jeho hospodárstva na aktívnejšiu, bezpečnejšiu a vyššiu úroveň s využitím všetkých možností aj mimo pôsobenia v Európskej únii. Budem presadzovať principiálnosť v pôsobení Slovenska v rámci medzinárodných organizácií a hľadanie možností zapojenia sa aj do rozvíjajúcich sa nových svetových zoskupení. Doma budem podporovať rodinu, vzdelávanie, zdravie a čo najlepšie podmienky pre život našich občanov, zaručenie ich práv a slobôd. Ako dlhoročný sudca, ktorého celý život je príkladom rešpektovania zákonov zaručím dodržiavanie práva na Slovensku. Nikto nebude Slovensko ohrozovať ani zvnútra, ani zvonku.

V roku 2018 sme boli svedkami, keď súčasný prezident vytvoril precedens v uplatňovaní kompetencií daných mu Ústavou SR. Najmä v prípade zostavovania a menovania Pellegriniho vlády. No pravdou je, že postavenie prezidenta sa posilnilo už skôr pri kríze Radičovej vlády, kedy sa kvôli tomu menila ústava. Myslíte si, že ústavne postavenie prezidenta je dostačujúce? Ako budete využívať svoje kompetencie na ovplyvňovanie politického diania na Slovensku?

Dovoľte mi najskôr povedať, že prezident Kiska svojim konaním porušil niekoľkokrát našu Ústavu. Tým nevytvoril žiaden precedens, pretože takto porušovať Ústavu žiaden nasledujúci prezident tiež nesmie. Precedens by znamenal nový uznávaný spôsob riešenia nejakej situácie, ale v tomto prípade išlo iba o hrubé porušovanie Ústavy zo strany prezidenta Kisku. Pokiaľ ide o súčasné ústavné kompetencie prezidenta, som presvedčený, že svojim rozsahom sú dostatočné na to, aby bol garantom riadneho fungovania štátu a dodržiavania všetkých práv a slobôd občanov. Treba si uvedomiť, že Slovensko nepotrebuje vytvárať akúsi prezidentskú republiku, kde by mal prezident také právomoci ako vláda, riadil by chod všetkých rezortov a v konečnom dôsledku by riadil štát ako celok. V našich podmienkach je prirodzené, ak sa do riadenia štátu zapájajú demokraticky zvolení zástupcovia ľudu, ak je vláda výkonným orgánom, ak je parlament najvyšším zákonodarným orgánom štátu a ak sú polícia, prokuratúra a súdy v plnom rozsahu nezávislé od politického vplyvu. To neznamená, že nemá možnosť účinne kontrolovať plnenie vládneho programu. Čo je najdôležitejšie, je dodržiavanie zákonov a pocit poslania všeobecne prospešnej služby pre občanov. V zahraničných vzťahoch musí prezident predstavovať pre ostatné štáty rovnocenného partnera. Presadzovať naše vlastné záujmy a pritom rešpektovať oprávnené záujmy druhých. Zdravý rozvoj našej spoločnosti je preto nesporne možné a potrebné aktívne usmerňovať aj z pozície úradu prezidenta. Má na to dostatok zákonných možností a ja viem, ako ich využiť. 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info